IT Partner programska podrska baner

Korisnička podrška

Pri upotrebi programskih modula TotalERP kvalitetna podrška je od ključne važnosti. IT partner je upavo tome posvetio veliku pažnju, jer je zadovoljstvo Korisnika cilj kome težimo. Pomoć Korisnicima pružamo na tri načina:

Podrška na daljinu podrazumeva intervenciju na podacima Korisnika bez dolaska nekog od naših saradnika i/ili konsultanata. Informacionom sistemu Korisnika pristupa se daljinski, putem softvera, ako tehnički uslovi Korisnika to dozvoljavaju (internet veza).

U slučaju da problem nije moguće rešiti putem telefonske podrške, ili podrške na daljinu, intervencija se izvršava u prostorijama Korisnika, a na osnovu prethodno dogovorenog termina.