POS - Point Of Sale ( Kasa )

POS program za fiskalnu kasu

Program za fiskalnu kasu (POS) je programski modul koji se koristi za obradu finansijskih transakcija u maloprodajnim objektima. Ovaj program omogućava lako i efikasno izdavanje fiskalnih računa, evidentiranje prodaje i kontrolu zaliha.

Program za fiskalnu kasu ima mogućnost izdavanja fiskalnih računa u skladu sa zakonskim propisima. Računi se mogu izdavati brzo i jednostavno, čime se smanjuje vreme čekanja kupaca u redovima.

Program omogućava vođenje evidencije o prometu robe, izradu kalkulacija, evidenciju povrata robe, vođenje KEP knjige, promet kase.

Omogućen je rad u programu na udaljenim lokacijama.

Program podržava rad sa više maloprodajnih objekata u okviru jednog pravnog lica.

Osnovne karakteristike modula POS

  • Izrada fiskalnih računa za dobra i usluge, evidentiranje refundacije (povrata robe)

  • Veza sa modulom robno poslovanje, automatsko razduženje zaliha

  • Izrada maloprodajnih kalkulacija

  • Vođenje KEP knjige

  • Udaljene maloprodaje

  • Više maloprodajnih objekata