Materijalno knjigovodstvo

Modul Materijalno knjigovodstvo omogućava korisniku evidentiranje sirovina (repromaterijala) za proizvodnju.

Modul je usko vezan za modul Proizvodnja, a svakako postoji i veza sa modulima Finansijsko knjigovodstvo, Robno poslovanje, Finansijska operativa i obracun PDV-a.

Modul MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO omogućava korisniku kreiranje Kalkulacije nabavne cene, koja se može automatski generisati u Prijemnicu, zatim Ulazni račun automatski u Knjigu ulaznih računa, što se sve može, takođe automatski, proknjižiti i u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje.

Svi magacini su korisnički definisani bez bilo kakvih ograničenja i mogu se voditi po različitim tipovima cena: nabavna, VP cena, prosečna i planska.

Vrste dokumenata zaliha materijala su: početno stanje, kalkulacija nabavne cene, prijemnica, trebovanja, međuskladišni prenos, ulaz iz proizvodnje, povrat iz proizvodnje, izlazak na doradu, povrat dobavljaču, viškovi, manjkovi …

Pored gore navedenih dokumenata i sva ostala dokumenta zaliha materijala imaju mogućnost automatskog knjiženja u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje.

Napominjemo da postoji mogućnost evidentiranja radnih naloga i praćenje utrošaka materijala po radnim nalozima (trebovanje materijala) za projekte koji nisu vezani za modul Proizvodnja, tj gde se ne zahteva korišćenje normativa (sastavnica ili rastavnica). To mogu biti poslovi gde gotov proizvod nije serijska proizvodnja (primena najčešće u građevinarstvu).

Neki od izveštaja modula MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO su:

 • kartica robe,
 • stanja zaliha (količinsko, vrednosno, ukupno),
 • lager lista,
 • dnevnik knjiženja zaliha,
 • prometi (magacinima, artiklima ),
 • popisna lista …

 

Osnovne karakteristike modula Materijalno Knjigovodstvo

 • Evidentiranje zaliha po prosečnoj, planskoj, nabavnoj ceni.

 • Neograničen broj skladišta

 • Evidentiranje svih transakcija materijalnog knjigovodstva (početnih stanja, prijema, trebovanja, povrata iz proizvodnje, povrata dobavljačima, međumagacinski transfer, manjkovi, viškovi itd.)

 • Provođenje inventura

 • Veza sa finansijskim knjigovodstvom

 • Evidentiranje minimalnih i maksimalnih zaliha

 • Mogućnost prihvatanja postojećeg šifarskog sistema (ako zadovoljava Vaše potrebe) Maksimalna dužina šifre artikla 15 znakova.

 • Praćenje nabavnih cena materijala

 • Evidentiranje dobavljača za pojedine materijale

 • Veliki broj izveštaja