Robno knjigovodstvo

Programski modul Robno knjigovodstvo jedan je od najčešćih modula informacionog sistema Total Erp.

Zajedno sa modulima Finansijsko knjigovodstvo i Finansijska operativa predstavlja osnovni deo informacionog sistema preduzeća trgovinske delatnosti.

Modul Robno knjigovodstvo prvenstveno omogućava korisniku kreiranje veleprodajne kalkulacije, koja se može automatski generisati u prijemnicu, zatim ulazni račun automatski u knjigu ulaznih računa, što se sve može, takođe automatski, proknjižiti i u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje. Automatsko generisanje izlaznih računa iz otpremnica je standardna opcija.

Svi magacini su korisnički definisani bez bilo kakvih ograničenja i mogu se voditi po različitim tipovima cena: nabavna, VP cena, prosečna i planska. Otprema i fakturisanje robe mogu se vršiti po korisnički definisanim cenovnicima. Cenovnici mogu biti u dinarima i u valuti.

Posebno naglašavamo evidenciju “Realizacija po komercijalistima”, iz koje se lako dolazi do podatka neophodnih za obračun bonusa ili provizija komercijalistima. Evidencija podrazumeva podatke o prodaji, ali i realizaciji (naplati) koja se automatski povlači iz modula Finansijsko knjigovodstvo.

Neki od najfrekventnijih dokumenata zaliha su:

 • početno stanje,
 • prijemnica,
 • otpremnica,
 • povratnica od kupca,
 • povratnica dobavljaču,
 • međuskladišni prenos,
 • interna otpremnica,
 • otpremnica u MP,
 • Povratnica iz MP-a,
 • višak,
 • manjak,
 • kalo, rastur, lom,
 • reklama, reprezentacija,
 • ulaz iz proizvodnje,
 • povrat u proizvodnju…

Modul Robno knjigovodstvo usled svoje kompleksnosti podrazumeva mnoštvo izveštaja koji omogućavaju donošenje brzih i kvalitetnih odluka. Neki od izveštaja programa Robno knjigovodstvo su: kartica robe, stanja zaliha (količinsko, vrednosno, ukupno), lager lista, realizacija po komercijalistima, izveštaj o razlici u ceni, dnevnik knjiženja zaliha, prometi (po kupcima, magacinima, artiklima, ), Min i Max količine, popisna lista …

Osnovne karakteristike modula Robno knjigovodstvo

 • Evidentiranje zaliha po sistemu planskih, nabavnih, prosečnih ili VP cena.

 • Neograničen broj skladišta (carinski, VP itd)

 • Evidentiranje svih transakcija robnog poslovanja (početnih stanja, prijema robe, izlaza iz proizvodnje, otpremnica, povraćaja od kupaca, povratnica dobavljaču, nivelacija cena itd)

 • Povezanost sa Finansijskim knjigovodstvom preko stavova za knjiženje

 • VP kalkulacija cene za trgovačku robu.

 • Nivelacije cena pojedinačne, grupne, po cenovniku

 • Uvid u stanje zaliha nekog artikla u svim skladištima

 • Evidentiranje minimalnih i maksimalnih zaliha

 • Inventarisanje

 • Evidentiranje artikala po šaržama (serijama)

 • Korisnički definisan šifarski sistem do 15 karaktera

 • Prihvatanje Vašeg šifarskog sistema

 • Veliki broj izveštaja

 • Automatska KEPU knjiga