Blog o modulu Finansijsko knjigovodstvo

ITPartner - Logo(za belu pozadinu)

Program Finansijsko knjigovodstvo je primarni modul koji centralizuje podatke iz svih ostalih modula. Program može raditi i kao samostalna celina, a sve u odnosu na potrebe korisnika.

U modulu Finansijsko knjigovodstvo moguće je uraditi automatsko kursiranje dvovalutnih konta, automatsko zaokruženje do željenog iznosa, automatsko zatvaranje stavki, automatsko zatvaranje konta prihoda i rashoda, kao i mnoštvo drugih neophodnih radnji koje olakšavaju put do periodičnih ili završnih finansijskih izveštaja, kao i do zatvaranja poslovnih knjiga i formiranja naloga početnog stanja.

Automatske procedure, po unapred definisanim pravilima, smanjuju mogućnost greške. Program omogućava i import izvoda iz e-banking programa (Halkom, Pexim, Raiffeisen on-line…), a preko utvrđenih pravila knjiženja, izvodi se automatski prenose i knjiže u Glavnu knjigu.

 

Finansijsko knjigovodstvao - Glavna knjiga

Osnovu modula čini korisnički definisan kontni plan, prema potrebama svakog pojedinačnog preduzeća. Omogućen je rad za više preduzeća u okviru jedne baze podataka, kao i rad sa više baza, što je posebno interesantno za knjigovodstvene agencije. Kontni plan definisan za jedno preduzeće može se koristiti i za sva ostala preduzeća. Ukoliko se ukaže potreba, postojeći kontni plan može se iskopirati u novi i vrlo lako prilagoditi potrebama drugog preduzeća. Kontni plan može biti definisan do željenog nivoa (sintetika 3, analitika 6).

Sva konta u programskom modulu Finansijsko knjigovodstvo mogu se knjižiti u domaćoj valuti kao i u bilo kojoj stranoj valuti. To se definiše preko karakteristika konta. Ažuriranje kursne liste radi se svaki dan automatski preko sajta NBS.

Subanalitike u programskom modulu Finansijsko knjigovodstvo mogu biti: 

  • po poslovnim partnerima,
  • zaposlenima,
  • osnovnim sredstvima,
  • mestima troška,
  • nosiocima troška,
  • organizacionim jedinicama,
  • korisnički definisane

, a sve u odnosu na specifičnosti poslovanja svakog pojedinačnog korisnika.

Izvestaji (FK)

Vrste naloga za knjiženje su korisnički definisane, kao i stavovi za knjiženje. Oni olakšavaju korisniku da brže obradi potrebnu dokumentaciju, a i mogućnost greške se svodi u najmanji mogući nivo.

Stavke subanalitičkih konta kao sto su kupci, dobavljači, potraživanja od zaposlenih i sl. moguće je preneti u početno stanje po otvorenim stavkama (dokumentima potraživanja i obaveza) ili zbirno u jednom iznosu. Obe opcije imaju prednosti, a sve u zavisnosti od same potrebe korisnika.

Mogućnost izbora zbirnog ili pojedinačnog automatskog knjiženja dokumenata, kao i štampa jednog ili više naloga za knjiženje na jednoj strani može u velikoj meri da uštedi vreme i potrošni material (papir, toner za štampač…).Ukoliko imate nekih pitanja ili komentar, slobodno postavite komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *