Šta je Total Erp?

TOTAL ERP je poslovno rešenje nastalo 1991. godine. Krajem 2013. godine izbacili smo na tržište novo, redizajnirano izdanje koja zadovoljava sve potrebe jednog preduzeća.

Kako funkcioniše?

ERP sistem TOTAL ERP sastoji se od logičkih celina koje se nazivaju moduli. MODULI su projektovani tako da programski pokrivaju određen segment poslovanja.

Zašto Total ERP?

Integracija podataka

Integracija podataka

Jedan od najvažnijih faktora integracije u kompaniji je podatak. Zadatak integralnog informacionog sistema je da obezbedi obradu i tok podataka od njegovog nastajanja do generisanja odluka za upravljanje poslovnim procesima koje IS opisuje i podržava.

Funkcionalnost

Funkcionalnost programskog sistema

TOTAL ERP je proizvod široke funkcionalnosti jer pokriva sve poslovne segmente savremenih kompanija: finansije i računovodstvo, upravljanje poslovnim kontaktima, kupce i dobavljače, upravljanje komercijalom - nabavka i prodaja, upravljanje i optimizacija zaliha, upravljanje kadrovskim resursima, obračun zarada, proizvodnja-planiranje i praćenje izvršenja.

Fleksibilnost

Fleksibilnost sistema

Fleksibilnost se ogleda u velikim mogućnostima brzog i efikasnog prilagođenja specifičnim zahtevima korisnika ili izmena prema promenama zakonskih propisa.

Modularnost

Modularnost programskih celina

Paket se sastoji od programskih modula koji pokrivaju odgovarajuće funkcionalne celine poslovanja.

Savremene metodologije softverskog inženjeringa, obezbeđuju logičku doslednost i međusobnu povezanost modula, a nezavisna implementacija modula omogućava fazno uvođenje i korisničko određivanje prioriteta i dinamike automatizacije poslovanja.

Zaštita i sigurnost

Zaštita i sigurnost

Pored više nivoa zaštite od gubljenja i zloupotrebe podataka, koja počiva na dobro poznatim standardima, ovo rešenje poseduje restrikcije pristupa u skladu sa matricom ovlašćenja koja figuriše u kompaniji.

Implementacija

Implementacija

Paket TOTAL ERP odlikuje brza i tečna implementacija, jer je uvodjenje u eksploataciju podržano metodološki i u skladu je sa pravilima upravljanja projektima (PM).