e - Fakture

Program TOTALERP opremljen je posebnim modulom za vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa preko SEF-a. To je nas program e-Fakture.

Ovaj programski modul je alat finansijskog sektora i pored Finansijskog knjigovodstva i Finansijske operative, predstavlja vitalni deo informacionog sistema svakog preduzeća.

Poseban segment e-Faktura predstavnja import ulaznih racuna sa SEF-a. Što značajno ubrzava evidenciju ulaznih računa jer zamenjuje ručni unos .

Računi uneti kroz modul Fakturisanja, se mogu automatski slati na SEF, jednostavnim klikom na dugme ‘Slanje’.

Joć jedna pogodnost koja ubrzava rad na našem ERP-u predstavljaju procedure promene i prihvatanja statusa računa sa SEF-a. Čime se izbegava gubljenje vremena stalnim konekcijama ka SEF-u i pregled računa sa promenjenim statusima. NPR. kada očekujemo da naša Izlazna faktuta bude prihvaćena (odbijena) od strane našeg poslovnog partnera kome smo isporučili robu ili uslugu.

Osnovne karakteristike modula eFakture

  • Veza sa SEF-om preko API-ja

  • Evidencija racuna po statusima na SEF-u

  • Veza sa TotalERP-om daje pogodnost da se jednom unet racun procesuira u svim pratecim modulima, tj. slanje SEF-u kroz modul e-Fakture

  • Provera statusa racuna na SEF-u

  • Import XML-a izlaznih racuna sa SEF-a

  • Provera stanja racuna na SEF-u

  • Slanje pojedinacnih evidencija PDV-a

  • Slanje zbirnih evidencija PDV-a