Fakturisanje

Programski modul Fakturisanje je modul koji omogućava jednostavno i efikasno kreiranje računa, predračuna i drugih finansijskih dokumenata. Ovaj programski modul je posebno koristan za preduzeća trgovinske delatnosti koja žele da ubrzaju proces fakturisanja i smanje vreme koje troše na administrativne poslove iz razloga povezanosti sa modulima robno i materijalno knjigovodstvo.

Pored računa za dobra i usluge, u modulu fakurisanje je moguće izraditi avansne račune, račune za izvoz dobara, interne račune kao i knjižna odobrenja ili zaduženja.

Takođe velika prednost je povezanosti sa modulom e-faktura, što praktično znači da se račun nakog izrade automatski salje na SEF.

Korišćenje programa za fakturisanje omogućava automatsko generisanje faktura na osnovu unapred definisanih šablona, čime se smanjuje mogućnost grešaka i ubrzava proces fakturisanja. Takođe, ovaj program omogućava praćenje plaćanja i naplate potraživanja, što je veoma važno za finansijsko poslovanje preduzeća.

Evidencija i praćenje plaćanja je takođe jedna od ključnih funkcionalnosti modula za Fakturisanje. Korisnici mogu da prate status plaćanja svojih faktura, kao i da upravljaju neplaćenim računima.

Kao i svi naši moduli i modul fakturisanje ima direktnu vezu sa finansijskim knjigovodstvom preko stavova za automatsko knjizenje.

Osnovne karakteristike modula Fakturisanje

  • Izdara računa za dobra i usluge, avansnih računa, računa za izvoz dobara, internih računa

  • Zatvaranje avansnih računa

  • Izdara knjižnih odobrenja i zaduženja

  • Generisanje računa po šablonima

  • Praćenje naplate računa

  • Automatsko slanje računa u SEF preko modula e-faktura

  • Veza sa Finansijskim knjigovodstvom preko stavova za knjiženje