O IT Partneru

tim on work

Firma osnovana davne 1991 .

Opredeljenje da se izgradi savremen, kompleksan i dinamican informacioni sistem podstaknuto je potrebom da se u pravom trenutku obezbedi upravljivost resursima poslovnog sistema i sami poslovni procesi poboljsaju.

Osnovni preduslov kvalitetnog upravljanja kompanijom i podizanja nivoa njene konkurentnosti je obezbeđenje kvalitetne informacione infrastrukture u kojoj podatak postaje faktor integracije organizacionih celina kompanije. Podaci se obuhvataju na mestu nastajanja, a obradom u informacionom sistemu kompanije oni se dopunjuju i nadograđuju u skladu sa delatnostima organizacionih delova kroz koje prolaze, da bi se na najvišem nivou agregirali i sortirali u informacije koje su neopodne u sistemu donošenja poslovnih odluka.

ERP (Enterprise Resource Planning) je koncept upravljanja resursima kompanije međusobno integrišući sve funkcionalnosti bez obzira na hijerarhiju ili dekompoziciju procesa i organizacione strukture kompanije. U sam koncept su ugrađena pravila i pozitivna poslovna praksa koja se sa uvođenjuem informacionog sistema takoše uvodi u kompaniju.

TotalERP je posebno namenjeno preduzećima sa dinamičnim izmenama, jer je tako projektovano da se brzo može prilagoditi novim potrebama korisnika i praćenju dinamike poslovanja, kako po veličini tako i po vrsti.

IT Parner tim

Dubravko Zivkovic

Dubravko Živković

Founder

Programer i osnivač ( 1991 ). Kao 'Cliper specialist', prve verzije Totalerp-a Dubravko je napravio na bazi clipper-a, sa bazom podataka u dbf tabelama. Od pocetka software je bio organizovan oko korisnika i za korisnike. uvek vodeci racuna kako sto vise prilagoditi programsko okruzenje korisnicima.

avatar

Dejan Simić

CEO

Programer i sistem administrator. Pridruzio se timu 2005.

Dragan Milosavljevic

Dragan Milosavljevic

Software Developer

Programer i database administrator. Pridruzio se timu 2010.