Blagajna

Modul Poslovanje blagajne (skraćeno BL) usko je vezan za modul Finansijsko knjigovodstvo (FK) I Finansijska operative (FO).

Modul nema ograničenja u pogledu broju blagajni. Postoji mogućnost vođenja deviznih blagajni.

Sva evidentiranja u modulu BL, se rade preko unapred definisanih stavova za knjizenje. Korisnici sami definišu stavove.

To praktično znači da se sva evidentiranja u modulu BL automatski knjiže u Finansijskom knjigovodstvu.

Takođe svi računi troškova se automatski evidentiraju u modul FO.

Štampa blagajničkog dnevnika, Naloga za uplatu / isplatu.

Osnovne karakteristike modula Blagajne

  • Modul nema ograničenja u pogledu broja blagajni

  • Devizna blagajna

  • Veza sa Finansijskim knjigovodstvom I Finansijskom operativom

  • Štampa svih protrebnih izveštaja