TotalERP cubes

Šta je totalerp ?

TOTAL ERP je poslovno rešenje nastalo 1991. godine. Krajem 2013. godine izbacili smo na tržište novo, redizajnirano izdanje koja zadovoljava sve potrebe jednog preduzeća.

Kako funkcioniše ?

ERP sistem TOTAL ERP sastoji se od logičkih celina koje se nazivaju moduli. MODULI su projektovani tako da programski pokrivaju određen segment poslovanja.

Koje prednosti ima totalerp ?

fleksibilnost

Fleksibilnost se ogleda u velikim mogućnostima brzog i efikasnog prilagođenja specifičnim zahtevima korisnika ili izmena prema promenama zakonskih propisa.

integracija podataka

Jedan od najvažnijih faktora integracije u kompaniji je podatak. Zadatak integralnog informacionog sistema je da obezbedi obradu i tok podataka od njegovog nastajanja do generisanja odluka za upravljanje poslovnim procesima koje IS opisuje i podržava.

funkcionalnost

TOTAL ERP je proizvod široke funkcionalnosti jer pokriva sve poslovne segmente savremenih kompanija: finansije i računovodstvo, upravljanje poslovnim kontaktima, kupce i dobavljače, upravljanje komercijalom - nabavka i prodaja, upravljanje i optimizacija zaliha, upravljanje kadrovskim resursima, obračun zarada, proizvodnja-planiranje i praćenje izvršenja.

zaštita i sigurnost

Pored više nivoa zaštite od gubljenja i zloupotrebe podataka, koja počiva na dobro poznatim standardima, ovo rešenje poseduje restrikcije pristupa u skladu sa matricom ovlašćenja koja figuriše u kompaniji.

implementacija

Paket TOTAL ERP odlikuje brza i tečna implementacija, jer je uvodjenje u eksploataciju podržano metodološki i u skladu je sa pravilima upravljanja projektima (PM).

modularnost

Paket se sastoji od programskih modula koji pokrivaju odgovarajuće funkcionalne celine poslovanja. Savremene metodologije softverskog inženjeringa, obezbeđuju logičku doslednost i međusobnu povezanost modula, a nezavisna implementacija modula omogućava fazno uvođenje i korisničko određivanje prioriteta i dinamike automatizacije poslovanja.