Total ERP Moduli

TOTAL ERP je paket modula za kompletnu podršku u praćenju poslovanja bilo kog pravnog lica. Programski moduli omogućavaju celokupnu poslovnu evidenciju na jednom mestu, kao i brz i jednostavan uvid u svaki segment poslovanja.

Finansijsko knjigovodstvao - Glavna knjiga

Finansijsko knjigovodstvo je primarni modul koji centralizuje podatke iz svih ostalih modula. Program može raditi i kao samostalna celina, a sve u odnosu na potrebe korisnika.

U modulu Finansijsko knjigovodstvo moguće je uraditi automatsko kursiranje dvovalutnih konta, automatsko zaokruženje do željenog iznosa, automatsko zatvaranje stavki, automatsko zatvaranje konta prihoda i rashoda, kao i mnoštvo drugih neophodnih radnji koje olakšavaju put do periodičnih ili završnih finansijskih izveštaja, kao i do zatvaranja poslovnih knjiga i formiranja naloga početnog stanja.

Finansijska operativ ( obracun PDV-a )

Program TOTAL opremljen je posebnim modulom za vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa (i predračuna) kao i za kreiranje PDV obračuna.

Programski modul Finansijska operativa je alat finansijskog sektora i pored Finansijskog knjigovodstva, predstavlja osnovni deo informacionog sistema svakog preduzeća.

Ako je u Vašoj firmi implementiran i programski modul Robno knjigovodstvo ili Fakturisanje, izlazni računi (avansni i konačni) se automatski prenose u evidenciju.

Robno knjigovodstvo

Programski modul Robno knjigovodstvo jedan je od najčešćih modula informacionog sistema Total Erp.

Zajedno sa modulima Finansijsko knjigovodstvo i Finansijska operativa predstavlja osnovni deo informacionog sistema preduzeća trgovinske delatnosti.

Materijalno Knjigovodstvo

Modul Materijalno knjigovodstvo omogućava korisniku evidentiranje sirovina (repromaterijala) za proizvodnju.

Modul je usko vezan za modul Proizvodnja, a svakako postoji i veza sa modulima Finansijsko knjigovodstvo, Robno poslovanje, Finansijska operativa i obracun PDV-a.

Modul MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO omogućava korisniku kreiranje Kalkulacije nabavne cene, koja se može automatski generisati u Prijemnicu, zatim Ulazni račun automatski u Knjigu ulaznih računa, što se sve može, takođe automatski, proknjižiti i u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje.

Maloprodaja

Maloprodaja je jedan od modula programskog paketa TOTAL ERP. Predstavlja osnovni deo informacionog sistema za preduzeća koje imaju sopstvene maloprodajne objekte.

Svi takvi objekti tj. prodavnice, korisnički su definisani bez bilo kakvih ograničenja. Vode se po MP (maloprodajnim) cenama.

Ako je u Vašoj firmi implementiran i programski modul Robno knjigovodstvo, na osnovu dokumenta Otpremnica u MP, automatski je moguće uraditi MP kalkulaciju. Takođe, ako je instaliran i modul POS (fiskalna kasa), postoji funkcija automatskog ažuriranja zaliha iz magacina veleprodaje ili sa samih zaliha MP objekata.

Osnovna sredstva

Postupak evidentiranja osnovnih sredstava kao i postupak obračuna amortizacije (bilansne i poreske) u modulu Osnovna sredstva koncipiran je na vrlo jednostavan i sasvim logičan način.

Kompletan postupak, u najkraćim crtama, mogao bi se opisati na sledeći način: unos novog ili postojećeg osnovnog sredstva u knjige (bilansnu i poresku), stavljanje sredstva u upotrebu i izbor stope otpisa iz unapred formirane liste amortizacionih stopa za sve tipove osnovnih sredstava.