Osnovna sredstva

Postupak evidentiranja osnovnih sredstava kao i postupak obračuna amortizacije (bilansne i poreske) u modulu Osnovna sredstva koncipiran je na vrlo jednostavan i sasvim logičan način.

Kompletan postupak, u najkraćim crtama, mogao bi se opisati na sledeći način: unos novog ili postojećeg osnovnog sredstva u knjige (bilansnu i poresku), stavljanje sredstva u upotrebu i izbor stope otpisa iz unapred formirane liste amortizacionih stopa za sve tipove osnovnih sredstava.

Nakon unosa podataka o datumu nabavke datumu aktiviranja, dobavljaču od kog je sredstvo kupljeno, mestu gde se sredstvo stavlja, ko je zadužio to sredstvo, koji je tip sredstva i na koji konto se knjiži, koji je konto ispravke vrednosti… dodeljuje se inventarski broj za to sredstvo. Tako uneti podaci dovoljni su za obračun amortizacije kao i automatsko knjiženje u modulu Finansijsko. Obračun amortizacije moguće je odraditi za sva aktivna osnovna sredstva. U zavisnosti od potreba posla, obračun može biti periodični (mesečni, kvartalni …) ili konačni.

Osnovne karakteristike modula Osnovna sredstva

 • Evidentiranje velikog broja podataka za svako osnovno sredsvo

 • Obračun amortizacije u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).

 • Obračuna amortizacije za potrebe bilansa i poreza

 • Periodični i konačni obračuni

 • Obračun amortizacije po proporcionalnoj, funkcionalnoj, degresivnoj (artitmetičkoj i geometriskoj) metodi

 • Podaci o promeni mesta za osnovna sredstava

 • Podaci o zaposlenima koji zadužuju određena osnovna sredstva

 • Grupisnje osnovnih sredstava po kontima i povezanost sa finansijskim knjigovodstvom

 • Povećanje i smanjenje vrednosti osnovnih sredstava

 • Evidentiranje viškova i manjkova utvrđenih popisom

 • Prodaja i rashod osnovnih sredstava

 • Brojni izveštaji o pojedinačnim sredstvima i svim promenama na nivou istog, na nivou grupe, konta, mesta, kao i po drugim kriterijumima koji mogu biti interesantni i potrebni, Popisne liste, Viškovi i Manjkovi, Periodični i konačni obračuni amortizacije …

 • Obrasci OA, OA-1