Delovodna i arhivska knjiga

Program Delovodna i Arhivska knjiga je povezan sa TOTALERP-om odakle su dostumna sva dokumenta. A može se koristiti i samostalno. U tom slučaju se dokumenta evidentiraju ručno. Ukoliko se program koristi uz TotalEPR, vrši se samo ažuriranje (obogaćivanje) dodatnim podacima. Bitni za Delovodnu i Arhivsku knjigu.

Delovodni i Arhivski brojevi se generišu automatski u toku ažuriranja po željenom šablonu.

Korisnik upravlja dozvolama za brisanje i ažuriranje zapisa od strane ostalih korisnika.

Originalni dokument u izvornom txt, doc, xls, pef ili nekom drugom formatu može biti pridodat zapisu i sačuvan u bazi podataka. Odakle može biti pozvan i otvoren u bilo kom trenutku, kada to korisniku bude potrebno.

Vodjenje evidencije ko je ispred firme primio-poslao-zaveo-odobrio dokument, i kada

Nakon isteka perioda arhiviranje, definisan od strane korisnika, zapis o dokumentu arhiviranje neće biti dostupan korisnicima. 

Osnovne karakteristike programa Delovodna i Arhivska knjiga

  • Veza sa glavnim programom TotalERP-om

  • Automatsko generisanje delovodnog broja po sablonu

  • Mogucnost uskladistenja originalne elektronske verzije dokumenta u bazi podataka i pozivanja dokumenta iz baze u svakom trenutku

  • Automatsko generisanje arhivskog broja po sablonu

  • Provera stanja racuna na SEF-u

  • Korisnicko upravljenje periodom arhiviranja dokumenata