Category Materijalno knjigovodstvo

Blog o modulu Materijalno knjigovodstvo

Modul Materijalno knjigovodstvo omogućava korisniku evidentiranje sirovina (repromaterijala) za proizvodnju. Modul je usko vezan za modul Proizvodnja, a svakako postoji i veza sa modulima Finansijsko knjigovodstvo, Robno poslovanje, Finansijska operativa i obracun PDV-a. Modul MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO omogućava korisniku kreiranje Kalkulacije nabavne cene,…