Blog o modulu Maloprodaja

ITPartner - Logo(za belu pozadinu)

Maloprodaja je jedan od modula programskog paketa TOTAL ERP. Predstavlja osnovni deo informacionog sistema za preduzeća koje imaju sopstvene maloprodajne objekte.

Maloprodaja

Svi takvi objekti tj. prodavnice, korisnički su definisani bez bilo kakvih ograničenja. Vode se po MP (maloprodajnim) cenama.

Ako je u Vašoj firmi implementiran i programski modul Robno knjigovodstvo, na osnovu dokumenta Otpremnica u MP, automatski je moguće uraditi MP kalkulaciju. Takođe, ako je instaliran i modul POS (fiskalna kasa), postoji funkcija automatskog ažuriranja zaliha iz magacina veleprodaje ili sa samih zaliha MP objekata.

Programski modul MALOPRODAJA omogućava kreiranje maloprodajne kalkulacije, uključujući i zavisne troškove nabavke. U modul MALOPRODAJA automatski se prave nivelacije zatečenih zaliha kada se u kalkulaciji evidentira različita cena od postojeće, tj ne postoji mogućnost da se u jednom objektu nađu dve ili više različitih cena za jedan artikal. Knjiženje nivelacije se obavlja automatski u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje. Dakle, omogućena je veza sa modulom Robno knjigovodstvo, Finansijsko, kao i Ulazni računi tj. Finansijska operativa.

Svi ulazni računi iz Maloprodajne kalkulacije mogu se automatski preneti u knjigu ulaznih računa. Na osnovu podataka evidentiranih u kalkulaciji, moguće je automatski napraviti prijemnicu u Prodavnicu i na taj način pratiti stanje i kretanje zaliha u prodavnici.

Izvestavanje (MP)

Neki od dokumenata zaliha su:

  • početno stanje,
  • prijemnica,
  • otpremnica,
  • povrat od kupca,
  • povrat dobavljaču,
  • povrat u VP,
  • višak,
  • manjak,
  • kalo, rastur, lom,
  • reklama, reprezentacija.

Takođe je omogućeno pojedinačno vođenje KEPU knjige za svaki MP objekat. Kalkulacije se automatski evidentiraju, a uplate pazara se razvrstavaju prema vrstama platnih kartica, gotovine kao i čekovima građana.

Za STR, TR, i preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva modul Maloprodaja ima mogućnost vođenja knjige prihoda i rashoda (PK-1). Knjiženje MP kalkulacije u knjigu prihoda i rashoda se obavlja automatski.

 

 

Ukoliko imate nekih pitanja ili komentar, slobodno postavite komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *