Category Maloprodaja

Blog o modulu Maloprodaja

Maloprodaja je jedan od modula programskog paketa TOTAL ERP. Predstavlja osnovni deo informacionog sistema za preduzeća koje imaju sopstvene maloprodajne objekte. Svi takvi objekti tj. prodavnice, korisnički su definisani bez bilo kakvih ograničenja. Vode se po MP (maloprodajnim) cenama. Ako je…