Blog o modulu Osnovna sredstva

ITPartner - Logo(za belu pozadinu)

Postupak evidentiranja osnovnih sredstava kao i postupak obračuna amortizacije (bilansne i poreske) u modulu Osnovna sredstva koncipiran je na vrlo jednostavan i sasvim logičan način.

Osnovna sredstva

Kompletan postupak, u najkraćim crtama, mogao bi se opisati na sledeći način: unos novog ili postojećeg osnovnog sredstva u knjige (bilansnu i poresku), stavljanje sredstva u upotrebu i izbor stope otpisa iz unapred formirane liste amortizacionih stopa za sve tipove osnovnih sredstava.

Nakon unosa podataka o datumu nabavke datumu aktiviranja, dobavljaču od kog je sredstvo kupljeno, mestu gde se sredstvo stavlja, ko je zadužio to sredstvo, koji je tip sredstva i na koji konto se knjiži, koji je konto ispravke vrednosti… dodeljuje se inventarski broj za to sredstvo. Tako uneti podaci dovoljni su za obračun amortizacije kao i automatsko knjiženje u modulu Finansijsko. Obračun amortizacije moguće je odraditi za sva aktivna osnovna sredstva. U zavisnosti od potreba posla, obračun može biti periodični (mesečni, kvartalni …) ili konačni.


Ukoliko imate nekih pitanja ili komentar, slobodno postavite komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *