Category Osnovna sredstva

Blog o modulu Osnovna sredstva

Postupak evidentiranja osnovnih sredstava kao i postupak obračuna amortizacije (bilansne i poreske) u modulu Osnovna sredstva koncipiran je na vrlo jednostavan i sasvim logičan način. Kompletan postupak, u najkraćim crtama, mogao bi se opisati na sledeći način: unos novog ili postojećeg osnovnog…